Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG HSV Afdeling XI Purmerend-PrivacyverklaringHSV Afdeling XI is gevestigd te Purmerend en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40625307.Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens HSV Afdeling XI verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens1.1 HSV Afdeling XI verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:a. zich inschrijft als lid van HSV Afdeling XI.b. een product of dienst afneemt bij HSV Afdeling XI (zoals een nieuwsblad, nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d..

1.2 HSV Afdeling XI verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:a. voorletters en naam;b. geboortedatum;c. adres;d. e-mailadres;e. telefoonnummer;f.  leeftijd;g. geslacht;h. rekeningnummer(s);i.  het lidmaatschapnummer(s) van een hengelsportvereniging;j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,      afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

k. browsercookies. 1.3 HSV Afdeling XI kan deze gegevens gebruiken om:• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);• voorlichting (informatievoorziening);• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport;• handhaving. 

2. Informatie – Wijziging – BezwaarU kunt contact opnemen met HSV Afdeling XI via telefoonnummer 0299-428139, per e-mail: hsvafdx@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Afdeling XI persoonsgegevens verwerkt;(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Afdeling XI met betrekking tot u verwerkt;(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Afdeling XI.

3. Beveiliging van uw gegevens3.1 HSV Afdeling XI zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Afdeling XI treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.4. Derden

4.1 HSV Afdeling XI kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;• verwerkers van HSV Afdeling XI waaronder Sportvisserij Nederland (ledenadministratie) voor de uitvoering van de dienstverlening;• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Afdeling XI verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Afdeling XI daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.

Purmerend, 21 mei 2018